Oor-zakelijk
info@oor-zakelijk.nl LinkedIn

welkom bij oor-zakelijk

Oor-zakelijk is een zakelijke no nonsens-dienstverlener die gedurende het proces van integriteitskwesties de belangen van zowel werkgever als werknemer in het oog houdt. Een objectieve en onpartijdige organisatie dus. In overleg met u, beschrijven wij van oor-zakelijk, binnen de wettelijke beleidskaders, het beleid binnen uw organisatie en ondersteunen u met de implementatie van de benodigde werkprocessen. Onze vertrouwenspersonen vervullen hun onafhankelijke rol zoals door de wetgever is bedoeld en komen vervolgens tot een optimale behandeling van de integriteitsvraagstukken voor uw organisatie.

In elke organisatie kunnen medewerkers op een gegeven moment te maken krijgen met ongewenste omgangsvormen en integriteitskwesties. De media hebben hier de laatste tijd veel aandacht aan geschonken. Ook aan het feit dat medewerkers die hiermee te maken krijgen vaak tegen een muur van onbegrip stuiten of zelfs geen gewag durven maken van deze kwesties. Daarom is het belangrijk voor organisaties om beleid en procedures te hebben om dergelijke problemen taan te pakken en zoveel mogelijk waarborgen te stellen voor een veilige werkomgeving. Als gevolg en onderdeel hiervan wordt het aanstellen van een vertrouwenspersoon binnenkort verplicht voor werkgevers die meer dan 10 medewerkers in dienst hebben.

Werkgever
Als werkgever helpen we u bij het neerzetten van de beleidskaders en communicatie omtrent de rol van de vertrouwenspersoon. Daarbij kunt u vertrouwen op oor-zakelijk als het gaat om de juiste invulling van de functie in het geval van meldingen.

Wij fungeren onafhankelijk en objectief zonder kans op belangenconflicten, zodat wij de rol van vertrouwenspersoon professioneel en effectief kunnen uitvoeren.
De externe vertrouwenspersoon van oor-zakelijk kan de drempel verlagen voor het bespreekbaar maken van problemen, iets dat bij veel organisaties en werkgevers ontbreekt. En dat kan – zo leert de ervaring – de-escalerend werken. Zo voelt de werknemer dat er ook echt naar hem/haar geluisterd wordt en krijgt u sneller grip op de situatie en lopen zaken niet uit de hand. De ervaring leert ook dat dit alles enorm bijdraagt aan een betere en veiliger werksfeer, een lager ziekteverzuim en dat het medewerkers betrokken en gemotiveerd houdt. Een win-win-situatie dus.

Werknemer
Het is geen rocket science om te vast te stellen hoe belangrijk het is om (het gevoel van) sociale onveiligheid in voorkomende gevallen zo snel mogelijk bespreekbaar te maken. Als een werknemer in vertrouwen met iemand wil praten en liever niet bij een leidinggevende terecht wil of kan is het goed dat hij/zij zich kan wenden tot een externe vertrouwenspersoon.

Oor-zakelijk, in het belang van werkgever en werknemer.

Waarom kiezen voor een vertrouwenspersoon van oor-zakelijk? Onze mensen geven advies op maat met oog voor de belangen van werkgever en werknemer en staan voor een efficiënte en effectieve werkwijze om een veilige werkomgeving te realiseren.

In elke organisatie kunnen medewerkers op een gegeven moment te maken krijgen met ongewenste omgangsvormen en integriteitskwesties. De media hebben hier de laatste tijd veel aandacht aan geschonken. Ook aan het feit dat medewerkers die hiermee te maken krijgen vaak tegen een muur van onbegrip stuiten of zelfs geen gewag durven maken van deze kwesties. Daarom is het belangrijk voor organisaties om beleid en procedures te hebben om dergelijke problemen taan te pakken en zoveel mogelijk waarborgen te stellen voor een veilige werkomgeving. Als gevolg en onderdeel hiervan wordt het aanstellen van een vertrouwenspersoon binnenkort verplicht voor werkgevers die meer dan 10 medewerkers in dienst hebben.

Werkgever
Als werkgever helpen we u bij het neerzetten van de beleidskaders en communicatie omtrent de rol van de vertrouwenspersoon. Daarbij kunt u vertrouwen op oor-zakelijk als het gaat om de juiste invulling van de functie in het geval van meldingen.

Wij fungeren onafhankelijk en objectief zonder kans op belangenconflicten, zodat wij de rol van vertrouwenspersoon professioneel en effectief kunnen uitvoeren.
De externe vertrouwenspersoon van oor-zakelijk kan de drempel verlagen voor het bespreekbaar maken van problemen, iets dat bij veel organisaties en werkgevers ontbreekt. En dat kan – zo leert de ervaring – de-escalerend werken. Zo voelt de werknemer dat er ook echt naar hem/haar geluisterd wordt en krijgt u sneller grip op de situatie en lopen zaken niet uit de hand. De ervaring leert ook dat dit alles enorm bijdraagt aan een betere en veiliger werksfeer, een lager ziekteverzuim en dat het medewerkers betrokken en gemotiveerd houdt. Een win-win-situatie dus.

Werknemer
Het is geen rocket science om te vast te stellen hoe belangrijk het is om (het gevoel van) sociale onveiligheid in voorkomende gevallen zo snel mogelijk bespreekbaar te maken. Als een werknemer in vertrouwen met iemand wil praten en liever niet bij een leidinggevende terecht wil of kan is het goed dat hij/zij zich kan wenden tot een externe vertrouwenspersoon.

Oor-zakelijk, in het belang van werkgever en werknemer.

Waarom kiezen voor een vertrouwenspersoon van oor-zakelijk? Onze mensen geven advies op maat met oog voor de belangen van werkgever en werknemer en staan voor een efficiënte en effectieve werkwijze om een veilige werkomgeving te realiseren.

Wacht niet
te lang
met het bespreekbaar maken van je probleem.
Waarom
word ik al maandenlang gepest op het werk?

Daarna komen de te zetten vervolgstappen aan bod. Vaak is één gesprek al voldoende om een oplossingsgericht plan te maken. In eerste instantie zullen wij voor een oplossing in de informele sfeer gaan.

Als dit niet mogelijk is, dan informeren wij de medewerker over andere oplossingsmogelijkheden. Het inschakelen van een mediator uit ons netwerk behoort hierbij ook tot de mogelijkheden. Wij vertalen meldingen en klachten naar preventieve activiteiten die de werkomgeving veiliger kunnen maken. Uiteraard gaan wij vertrouwelijk om met de informatie van de medewerker. Door het feit dat wij niet direct verbonden zijn aan uw organisatie en de grotere afstand van onze vertrouwenspersonen tót uw organisatie is vertrouwelijkheid gewaarborgd. En kan, rekening houdend met alle betrokkenen, gewerkt worden aan een oplossing.

Voor onderwijs is de vertrouwenspersoon van oor-zakelijk niet alleen beschikbaar voor schoolmedewerkers maar ook voor leerlingen en ouders. Wij zijn het aanspreekpunt voor iedereen die in het doolhof van functionarissen binnen de school (een veelgehoorde klacht) niet de juiste persoon kan vinden om de klacht of melding te bespreken. De vertrouwenspersoon van oor-zakelijk heeft kennis van de school-interne en school-externe procedures en mogelijkheden. De klacht of melding kan gaan over ongewenst gedrag op school, seksueel grensoverschrijdend gedrag, de schoolorganisatie, onderwijskundige zaken, huiselijk geweld en kindermishandeling. Of over persoonlijke problemen in de thuissituatie. Wij hebben letterlijk en figuurlijk meer afstand tot de school en kunnen daardoor meer vertrouwen bieden aan leerlingen/studenten die eufemistisch gezegd ‘teleurgesteld’ zijn in de school. Wij bieden professionele begeleiding en ondersteuning en zullen waar nodig zorgvuldig doorverwijzen naar derden. Tevens kan onze vertrouwenspersoon advies uitbrengen over hoe de rol van de interne vertrouwenspersoon binnen de school moet of kan worden ingezet.

oz

hoe gaan wij te werk?

Bij aanvang voeren we een zogenaamde nulmeting uit om de status van het beleid binnen uw organisatie vast te stellen. Hierin wordt het beleid omtrent integriteit en ongewenste omgangsvormen geanalyseerd en wordt een advies op maat gegeven om te komen tot een eventuele implementatie van de vereiste beleidsstappen. Belangrijk onderdeel hiervan is het vaststellen van de wijze waarop de vertrouwenspersoon onderdeel van het beleid zal worden.
Het tarief van onze nulmeting vindt u hier.

De invulling van de rol van de vertrouwenspersoon
De vertrouwenspersonen van oor-zakelijk zijn specialist voor MKB en Onderwijs. Op basis van de met u, uiteraard in onderling overleg, in te richten procesgang voeren wij onze dienstverlening uit.

Hoe werkt dat in praktijk? Een medewerker die hulp en advies nodig heeft, kan ons rechtstreeks inschakelen. Dus zonder tussenkomst van leidinggevende. Wij bieden hem/haar een luisterend oor en bespreken met de medewerker wat er zelf al ondernomen is.

Daarna komen de te zetten vervolgstappen aan bod. Vaak is één gesprek al voldoende om een oplossingsgericht plan te maken. In eerste instantie zullen wij voor een oplossing in de informele sfeer gaan.

Als dit niet mogelijk is, dan informeren wij de medewerker over andere oplossingsmogelijkheden. Het inschakelen van een mediator uit ons netwerk behoort hierbij ook tot de mogelijkheden. Wij vertalen meldingen en klachten naar preventieve activiteiten die de werkomgeving veiliger kunnen maken. Uiteraard gaan wij vertrouwelijk om met de informatie van de medewerker. Door het feit dat wij niet direct verbonden zijn aan uw organisatie en de grotere afstand van onze vertrouwenspersonen tót uw organisatie is vertrouwelijkheid gewaarborgd. En kan, rekening houdend met alle betrokkenen, gewerkt worden aan een oplossing.

Voor onderwijs is de vertrouwenspersoon van oor-zakelijk niet alleen beschikbaar voor schoolmedewerkers maar ook voor leerlingen en ouders. Wij zijn het aanspreekpunt voor iedereen die in het doolhof van functionarissen binnen de school (een veelgehoorde klacht) niet de juiste persoon kan vinden om de klacht of melding te bespreken. De vertrouwenspersoon van oor-zakelijk heeft kennis van de school-interne en school-externe procedures en mogelijkheden. De klacht of melding kan gaan over ongewenst gedrag op school, seksueel grensoverschrijdend gedrag, de schoolorganisatie, onderwijskundige zaken, huiselijk geweld en kindermishandeling. Of over persoonlijke problemen in de thuissituatie. Wij hebben letterlijk en figuurlijk meer afstand tot de school en kunnen daardoor meer vertrouwen bieden aan leerlingen/studenten die eufemistisch gezegd ‘teleurgesteld’ zijn in de school. Wij bieden professionele begeleiding en ondersteuning en zullen waar nodig zorgvuldig doorverwijzen naar derden. Tevens kan onze vertrouwenspersoon advies uitbrengen over hoe de rol van de interne vertrouwenspersoon binnen de school moet of kan worden ingezet.

oz

tarieven

Oor-zakelijk gelooft in heldere tarieven zonder verrassingen.

A. Onze nulmeting

  • Analyse van de bestaande beleidsstukken en procedures
  • Interview(s) met directieleden en P&O functionaris
  • Rapportage over bevindingen en advies m.b.t. te nemen stappen


Het tarief voor de nulmeting bedraagt € 1.600,00 (ex. btw en reiskosten).

B. Ons abonnement

  • De beschikbaarheid van een gecertificeerde vertrouwenspersoon (responstijd ≤ 24 uur)
  • Kennismakingsgesprek met directie
  • Voorlichtingsmateriaal voor medewerkers
  • Een geanonimiseerd jaarverslag


Het tarief voor dit abonnement bedraagt € 550,00 per jaar (ex. btw en reiskosten).

Bij extra inzet van de vertrouwenspersoon wordt een uurtarief van € 110,00 (ex. btw en reiskosten) gehanteerd.

contact

Bent u benieuwd wat oor-zakelijk voor u kan betekenen? Stuur dan een mail naar info@oor-zakelijk.nl of bel ons tijdens kantooruren op telefoonnummer 085 303 78 90. U kunt ook altijd onderstaand contactformulier gebruiken.

* verplicht veld

Privacyverklaring oor-zakelijk

In deze privacyverklaring laten we u weten welke gegevens we verzamelen en vastleggen als u onze website gebruikt en/of u inschrijft bij oor-zakelijk en waarom we deze gegevens verzamelen. Ook verduidelijken we aan wie de gegevens worden verstrekt en wie de gegevens mag verwerken. Zo wordt het duidelijk hoe wij werken. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle diensten van oor-zakelijk.

oor-zakelijk respecteert de privacy van alle personen en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. oor-zakelijk handelt in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Door diensten van oor-zakelijk te gebruiken, dan wel door de website van oor-zakelijk te bezoeken verklaart u akkoord te gaan met deze privacyverklaring.

Diensten van oor-zakelijk

Gebruik
Wanneer u zich inschrijft via onze website en/of aanmeldt voor één van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om deze diensten uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van oor-zakelijk of die van een derde partij.

Vastleggen en verwerking van gegevens
Wij verzamelen alleen persoonlijke gegevens die nodig zijn om onze vertrouwensdiensten te verlenen. Dit kan onder meer namen, contactgegevens en details van gemelde incidenten of zorgen omvatten.

Hoe gebruiken wij deze gegevens?
De door ons verzamelde gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het verlenen van vertrouwensdiensten en het behandelen van meldingen en klachten die aan ons worden gericht. Wij gebruiken deze gegevens niet voor andere doeleinden zonder toestemming van de betrokkenen.

Met wie delen wij deze gegevens?
Wij delen persoonlijke gegevens alleen met geautoriseerde medewerkers binnen onze organisatie die betrokken zijn bij het verlenen van vertrouwensdiensten. In sommige gevallen kunnen wij persoonlijke gegevens delen aan derden wanneer oor-zakelijk aan een wettelijke verplichting dient te voldoen.

Aansprakelijkheid
Oor-zakelijk is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de inhoud van de informatie op de website. Evenmin is oor-zakelijk verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de beschikbaarheid en/of toegang tot de websites. oor-zakelijk is te allen tijde gerechtigd zonder opgaaf van redenen informatie van de website te verwijderen. De veiligheid van gegevens die via internet worden verzonden kan niet voor 100% worden gegarandeerd. Wij doen alle moeite jouw persoonlijke gegevens te beveiligen, maar kunnen bij gevolg niet volkomen garant staan voor de veiligheid van de door u toegezonden informatie. Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons opnemen.

Cookiebeleid oor-zakelijk
Op de website worden functionele cookies gebruikt om de online dienstverlening te verbeteren.

Disclaimer voor oor-zakelijk.nl

De internetsite van oor-zakelijk.nl is met veel zorg samengesteld. Hierbij is gebruik gemaakt van informatie die is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht. Deze informatie is echter indicatief en aan wijzigingen onderhevig.

oor-zakelijk aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de volledigheid en/of juistheid van deze site en de daarop of daardoor verstrekte informatie.

De informatie op deze internetsite is uitsluitend voor eigen gebruik en mag niet worden overgedragen, verveelvoudigd, bewerkt of verspreid.

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van oor-zakelijk.nl op de website van oor-zakelijk.

oor-zakelijk
Boogschutterstraat 11 B
7324 AE Apeldoorn
info@oor-zakelijk.nl
oor-zakelijk.nl